Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Trần Lê Trung
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825687
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Võ Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0552229352
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Văn Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0552229987
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đoàn Tấn Hận
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553711790
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Từ Thị Thu Hồng
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553817486
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Đức Minh
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825686
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Mai Văn Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825683
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Trung
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553711503
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia