Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Lê Đình Thọ
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373977299
Điện thoại: 0373851846
Điện thoại di động: 0913293360
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Như Nam
Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373977145
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0985064568
Email:
Hoàng Bá Bộ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373617234
Điện thoại: 0373861161
Điện thoại di động: 0915521945
Email:
Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0372285433
Điện thoại: 0373951505
Điện thoại di động: 0913300635
Email:
Lê Thanh Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285769
Điện thoại: 0372210649
Điện thoại di động: 0913250345
Email:
Lê Minh Đức
Chức vụ: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373977145
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988728586
Email:
Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373977145
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912311422
Email:
Trần Văn Khanh
Chức vụ: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373977145
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0949078929
Email:
Trịnh Gia Bình
Chức vụ: Trưởng phòng quản lý TN&MT
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285771
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912601937
Email:
Lê Hùng Cường
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373617238
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913026411
Email:
Hoàng Văn Cường
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285291
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913293928
Email:
Nguyễn Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285433
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912030343
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Huy Hùng
Chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373617235
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903435089
Email:
Lê Minh Ngọc
Chức vụ: Trưởng phòng Đại diện KCN Bỉm Sơn
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373226667
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912275469
Email:
La Viết Quyền
Chức vụ: Trưởng phòng Đại diện KCN Lễ Môn
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373917035
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903289787
Email:
Phạm Nhật Tân
Chức vụ: Trưởng Phòng QL Quy hoạch
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376 285 919
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982497899
Email:
Trần Chí Thanh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0372204757
Điện thoại: 0373850732
Điện thoại di động: 0979764757
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Tuân
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý DN&LĐ
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285164
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988595969
Email:
Trần Ngọc Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý DN&LĐ
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285164
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982261567
Email:
Lê Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373617235
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982241789
Email:
Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373671237
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979735726
Email:
Nguyễn Ngọc Hảo
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đại diện KCN Lễ Môn
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373917035
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912216424
Email:
Nguyễn Xuân Hồng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285919
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986939807
Email:
Lê Bá Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285433
Điện thoại: 0376285433
Điện thoại di động: 0913390469
Email:
Đinh Quang Hưng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0372228345
Điện thoại: 0373863469
Điện thoại di động: 0982182368
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Hương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376 285 433
Điện thoại: 0376 285 433
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Tất Thành
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373 617 235
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Khương Thế Thông
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0376285291
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979876016
Email:
Nguyễn Văn Yên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đại diện KCN Bỉm Sơn
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373771909
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912163499
Email:
Lê Công Minh
Chức vụ: Đội trưởng Đội Quy tắc xây dựng KKT Nghi Sơn
Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983617234
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia