Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

Võ Kim Cự
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Thái Văn Hóa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393608456
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Dương Đức Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393690705
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hồ Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Ban Thường trực
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393882242
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Xuân Từ
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393604055
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đinh Hải Công
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393880776
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thanh tra
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393881522
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Thái Hợp
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng QLTN&MT
Địa chỉ: Số 86 Phan Đình Phung, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393891963
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng QLQH, Đầu Tư XDCB
Địa chỉ: Số 86 Phan Đình Phung, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393891962
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đặng Văn Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng QLQH, Đầu Tư XDCB
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Vũ Ngọc Thành
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393713999
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Ánh Quân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Địa chỉ: Số 86, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393881289
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia