Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Lê Hữu Thăng
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 0533856246
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 0533877871
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Ngọc Sắc
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 0533777745
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Quang Vĩnh
Chức vụ: Phó Ban Thường trực
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 0533877868
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia