Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hồ Sỹ Nguyên
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834696
Điện thoại: 054.3820210
Điện thoại di động: 0903599161
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quê
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3826039
Điện thoại: 054.3822190
Điện thoại di động: 0913425289
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Tâm Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3831247
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913468385
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tôn Thất Viễn Điểm
Chức vụ: Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Khu kinh tế
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834664
Điện thoại: 054.3526734
Điện thoại di động: 0913425874
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Văn Sơn
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư - Dịch vụ việc làm
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3600165
Điện thoại: 054.3584190
Điện thoại di động: 0983449210
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Phúc Hiền
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban đầu tư và Xây dựng KKT
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834664
Điện thoại: 054.3849455
Điện thoại di động: 0913427217
Email: hiendangphuc@ yahoo.com
Lê Hữu Lam
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834663
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913479129
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Phúc
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834662
Điện thoại: 054.3828066
Điện thoại di động: 0914156371
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Thu
Chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư - Xuất nhập khẩu
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3831324
Điện thoại: 054.3865398
Điện thoại di động: 0913449204
Email: thu_ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Thạch Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban đầu tư và Xây dựng KKT
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834664
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913465461
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Văn Tuệ
Chức vụ: Trưởng phòng Xây dựng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834661
Điện thoại: 054.3886111
Điện thoại di động: 0913453922
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Công Bình
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xây dựng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3837053
Điện thoại: 054.2229757
Điện thoại di động: 0914550567
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Loan
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kê hoạch – Tài chính
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834662
Điện thoại: 054.3833716
Điện thoại di động: 0979791125
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Văn Phong
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xây dựng Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834661
Điện thoại: 054.3896786
Điện thoại di động: 0913410374
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Viết Thông
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3831057
Điện thoại: 054.3513289
Điện thoại di động: 0913465149
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Trọng Thông
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư - Xuất nhập khẩu
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3831324
Điện thoại: 054.3826120
Điện thoại di động: 0914125863
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Diễm Trang
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834663
Điện thoại: 054.3530269
Điện thoại di động: 0914550324
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Minh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834676
Điện thoại: 054.38217432
Điện thoại di động: 0914049900
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3837054
Điện thoại: 054.3895599
Điện thoại di động: 0905868299
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tôn Nữ Huỳnh Phương
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 15A, Nguyễn Huệ, TP.Huế
Điện thoại cơ quan: 054.3834676
Điện thoại: 054.3530592
Điện thoại di động: 0903579137
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia