Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Lê Phước Thanh
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05102211200
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Lúa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05102211554
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Tiến
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05103871205
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia