Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội

Man Ngọc Lý
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563817702
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Tô Ngọc Chỉnh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563818885
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đào Văn Khôi
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563820956
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Ngọc Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563820955
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia