Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên

Đỗ Trần Chương
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 353 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại cơ quan: 0573501166
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Huỳnh Xuân Minh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 353 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại cơ quan: 0573819720
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Văn Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 353 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại cơ quan: 0573828252
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên

Doanh nghiệp mới tham gia