Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Nguyễn Trọng Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: 04 - 06 Lê Thành Phương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 0583822732
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Thái Huy Đức
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 04 - 06 Lê Thành Phương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 0583820767
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Đình Phi
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 04 - 06 Lê Thành Phương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 0583560497
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia