Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Thông báo mời đầu tư Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội tại xã Tả Thanh Oai và xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội tại xã Tả Thanh Oai và xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội do các nhà đầu tư: Trường Trung cấp nghề dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư Invecon, Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng đề xuất, đã được thực hiện thẩm tra liên ngành theo quy trình liên thông và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận với các nội dung cơ bản: Quy mô diện tích khoảng 50.000 m2; tổng mức đầu tư dự kiến 299 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến: 2011 - 2014; hiện trạng đất đai là đất nông nghiệp.
Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án nêu trên gửi văn bản đăng ký (gồm tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện liên hệ, số điện thoại) và các hồ sơ, tài liệu hợp lệ chứng minh năng lực theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật, bao gồm:
- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành, nghề đăng ký theo đúng quy định;
- Bản sao (có công chứng) Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán độc lập chứng minh nguồn vốn chủ sở hữu dành riêng cho dự án đạt tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư (dự kiến) của Đề xuất dự án đã được chấp thuận nêu trên;
- Cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính theo Tổng mức đầu tư của Đề xuất dự án đã được chấp thuận nêu trên; các tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án.
* Văn bản đăng ký kèm theo hồ sơ hợp lệ nêu trên gửi về: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, địa chỉ: 16 Cát Linh - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội; đồng thời trực tiếp liên hệ với Phòng Kế hoạch Văn hoá - Xã hội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để được hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định.
* Thời hạn đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 01/7/2011 đến trước 17 giờ 00 ngày 04/8/2011 (trong giờ hành chính).
Hết thời hạn đăng ký, nếu không có nhà đầu tư khác đăng ký đầu tư gửi kèm hồ sơ hợp lệ chứng minh năng lực theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội chấp thuận để các nhà đầu tư trênnghiên cứu lập và thực hiện dự án theo quy định./.
Theo hapi

quangcaomienphi

Thông báo mời đầu tư Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội tại xã Tả Thanh Oai và xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Tin mới hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia