Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Thông báo mời tham gia đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc ngân hàng tại Thôn Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Đề xuất Dự án xây dựng Trụ sở làm việc ngân hàng tại Thôn Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam được thực hiện thẩm tra theo quy trình liên thông và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận với các nội dung cơ bản: quy mô sử dụng đất dự kiến khoảng 4.175,5 m2 đất; tổng mức đầu tư dự kiến 28,65 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến: 2011-2013.

Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án nêu trên gửi văn bản đăng ký (gồm tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện liên hệ, số điện thoại) và các tài liệu chứng minh sơ bộ năng lực theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao (có công chứng) Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán chứng minh nguồn vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư (dự kiến) của đề xuất dự án đã được chấp thuận nêu trên;

- Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn và các nguồn lực để thực hiện dự án thông qua cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính theo tổng mức đầu tư (dự kiến) của đề xuất dự án đã được chấp thuận nêu trên.

* Đăng ký kèm hồ sơ nêu trên gửi về: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 16 Cát Linh - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; đồng thời trực tiếp liên hệ với Phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định.

* Thời hạn đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 29/7/2011 đến trước 17giờ 00 ngày 27/8/2011 (trong giờ hành chính).

Hết thời hạn đăng ký, nếu không có nhà đầu tư khác đăng ký đầu tư gửi kèm hồ sơ chứng minh sơ bộ năng lực hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận để Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nghiên cứu lập và thực hiện dự án theo quy định./.

Theo HAPI

quangcaomienphi

Thông báo mời tham gia đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc ngân hàng tại Thôn Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia