Trích: [Vũ khí tối thượng - Headline

"Nếu anh bắt đầu bằng một câu headline tốt, anh gần như chắc chắn sở lữu một mẫu quảng cáo tốt. Nhưng nếu như anh "bắn" ra một câu headline tồi thì thậm chí một nhà văn thiện nghệ nhất cũng không tài nào cứu nổi mẩu quảng cáo đó".
(John Caples)
How to make your advertising make money

Trích: Thành phần dinh dưỡng của lời quảng cáo nặng ký :

[ 50% thông tin + 15% cảm hứng + 25% cá tính + 10% mồ hôi = lời quảng cáo hiệu quả ]

.......
Tài liệu độc có 1 -0- 2 giành cho tất tần tật mọi người, chỉ cần truy cập website để download tài liệu mà ko phải đăng ký:  http://logoabc.blogspot.com/2012/05/download-tai-lieu-free-nguyen-ly-viet.html 


Nice day,
Download, read & research !