Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Công ty HƯNG THỊNH SEKYUNG đại diện độc quyền máy xúc HYUNDAI

Mr SƠN : 0975388603  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đi lý đc quyn bán và phân phi máy xúc HYUNDAI bơm bê tông JUNJIN xe thương mi TATA-DAEWOO cu CSM ln nht VIT NAM giá r nht VIT NAM giá CIF
Bán xe ben DAEWOO,xe trn bê tông DAEWOO,xe ti DAEWOO,xe đu kéo DAEWOO.
SEKUNG AUTO TRADING CO.,LTD chúng tôi là nhà phân phi các loi máy và ph tùng máy công trình Hàn Quc (xúc, i, xe ben, ti, xe trn bê tông...). Công ty chúng tôi làm đi lý Đc quyn máy xúc Hyundai (VI GIÁ ĐM BO THP NHT VIT NAM) và làm các dch v sau bán hàng máy xúc Hyundai ti Vit Nam.
Đng thi hin nay đang là đi lý đc quyn xe thương miTATA-DAEWOO và cu CSM ti Vit Nam. Đc bit là đi lý phân phi đc quyn bơm bê tông JUNJIN hàng đu ca Hàn Quc hin nay (chiếm 60% th phn Hàn Quc) vi giá đm bo thp nht Vit Nam hin nay.Bơm bê tông JUNJIN cht lượng đng đu HÀN QUC đng th 2 thế gii s hu dây truyn công ngh tiên tiến nht ca ĐC.

I).Bán bơm bê tông JUNJIN mi 100% giá r nht VIT NAM giá CIF:
1.Bán
 xe bơm bê tông JUNJIN cn 25m, 28m, 32m,33m,36m, 37m, 40m,42m,43m, 50m,52m, 55m,60m,63m
-Công ty chúng tôi chuyên cung c
p xe bơm bê tông mi 100% ca hãng JUNJIN, cn bơm t 37m – 63m.
-Chuyên cung c
p xe bơm đã qua s dng ca các hãng sn xut t năm 2005 đến 2009.
2.B
ƠM BÊ TÔNG TĨNH NGANG JUNJIN: JSP.40HP-D (NS 40 M3/H); JSP.60HP-D (NS 60 M3/H); JSP.90HP-D (NS 90 M3/H);JSP.2110HP-D (NS 100 M3/H);JSP.2111H-D (NS 107 M3/H); JSP.2111SH-D (NS 113 M3/H); JSP.2112H-D (NS 118 M3/H).
II).Bán xe thương mi TATA-DAEWOO mi 100% giá r nht VIT NAM.
Công ty
 SEKYUNG AUTO TRADING CO.,LTD Chuyên nhp khu và phân phi ôtô ti, xe chuyên dng ca tp đoànDAEWOO. Vi cht lượng Đt tiêu chun EURO II kiu dáng và chng loi phong phú bao gm:
*
 Xe ben t đ DAEWOO:
Tr
ng ti t 980 kg đến 40 tn.
*
 Xe trn bê tông DAEWOO: Th tích bn trn 5m3,7m3,8m3,9m3,11m3....
*
 Xe ti thùng DAEWOO: 
Tr
ng ti t 10T đến 30 tn.
*
 Xe đu kéo DAEWOO: 1 cu,2 cu,3 cu.....

4 x 2: Công su
t 340 ps .
. 6 x 4 :Công su
t 420 ps.
*
 Xe ch xăng du DAEWOO: Th tích t 12m[sup]3[/sup] đến 22m[sup]3[/sup].
*
 Xe phun nước DAEWOO: Th tích t 5m[sup]3[/sup] đến 22m[sup]3[/sup].
III).Xin gii thiu Công ty SEKYUNG AUTO TRADING CO.,LTD (Hàn Quc) chúng tôi là đi din phân phi chính thc sn phm máy xúc ROBEX ca HUYNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD ti Vit Nam.
Chúng tôi cam kết s cung cp cho quý khách hàng sn phm máy xúc ROBEX vi cht lượng, giá thành cũng như dch v bo hành tt nht t chính hãng.giá r nht VIT NAM giá CIF.
Sn phm bao gm:
1.MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH
ROBEX 55LC-7(g
u 0,18m3) ; R110-7(gu 0,45m3) ; R140LC-7(gu 0,58m3) ; R160LC-7(gu 0,7m3) ; R180LC-7(gu 0,76m3) ; R210LC-7(gu 0,92m3) ; R250LC-7(gu 1,08m3) ; R290LC-7(gu 1,27m3) ; R320LC-7(gu 1,44m3) ; R360LC-7(gu 1,6m3) ; R450LC-7(gu 2,1m3) ; R500LC-7(gu 2,1 m3) ; R800LC-7(4,53m3).
2.MÁY XÚC ĐÀO BÁNH LP
ROBEX 55W-7(g
u 0,18m3); R140W-7(gu 0,58m3) ; R170W-7(gu 0,76m3; R200W-7(gu 0,8m3)
3.MÁY XÚC LT
HL730-7A(g
u 1,8m3) và HL730XTD-7A(gu 1,8m3); HL740-7A(gu 2,1m3) và HL740XTD-7A(gu 2,1m3) ;HL757-7A(gu 2,6m3) và HL757XTD-7A(gu 2,6m3) ; HL760-7A(gu 3,1m3) và HL760XTD-7A(gu 3,1m3) ;HL770-7A(gu 4m3) và HL770XTD-7A(gu 4m3) ; HL780-7A(gu 5,1m3) và HL780XTD-7A(gu 5,1m3)
4.MÁY XÚC TNG HP HYUNDAI: HB 100
5.MÁY XÚC TR
ƯỢT HYUNDAI: HSL650,HSL850 
Vi uy tín và cht lượng đã được khng đnh trên th trường trong nhiu năm qua,chúng tôi luôn mong mun đem đến cho quý khách hàng nhng sn phm và dch v hoàn ho nht. Tt c các máy móc chúng tôi nhp v còn nguyên bn ca nhà sn xut. 
CHÚNG TÔI TƯ VN K THUT MIN PHÍ.
XIN VUI LÒNG LIÊN H
:

XIN VUI LÒNG LIÊN H
:

SEKYUNG AUTO TRADING CO.,LTD 

NHÀ PHÂN PHI ĐC QUYN MÁY XÚC HYUNDAI 

XE THƯƠNG MI TATA DAEWOO 

XE BƠM BÊ TÔNG JUNJIN TI VIT NAM

Đa ch: Khu Liên Hip TTQG - Đi Din Sân Vn Đng Quc Gia M Đình - Hà Ni

Liên H

Mr SƠN : 0975388603  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 


quangcaomienphi

Công ty HƯNG THỊNH SEKYUNG đại diện độc quyền máy xúc HYUNDAI

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia