Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Đầu tư và Thương mại Quyết Tiến

Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Đầu tư và Thương mại Quyết Tiến thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:

Công ty cổ phần sản xuất, đầu tư và thương mại Quyết Tiến

- Số đăng ký kinh doanh: 0103025163, ngày cấp 06-06-2008, nơi cấp: phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

- Mã số thuế: 0102778920 ngày cấp 17-06-2008, nơi cấp: Cục thuế thành phố Hà Nội.

- Trụ sở chính: Thôn Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

- Quyết định giải thế số 01/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 27-11-2010 và bắt đầu thực hiện giải thể doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2011.

- Lý do giải thể: Công ty chưa tìm được thị trường để đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quyết

quangcaomienphi

Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Đầu tư và Thương mại Quyết Tiến

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia