Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Thông tin khác

Mã số doanh nghiệp: A -1182
Ngày hoạt động chính thức: 12/05/2014
Người đại diện pháp luật: Ông Đỗ Duy Phi
Nơi thường trú: Lô 23 – TT4 – Khu đô thị Mỹ đình – Hà Nội
Vốn điều lệ: 270 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ hóa học và các lĩnh vực khác liên quan. Sản xuất các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, chế tạo thiết bị trong lĩnh vực công nghệ hóa học và các lĩnh vực khác liên quan. Tư vấn, thẩm tra, phản biện khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
Thông tin thêm:
Hội đồng quản trị(hoặc danh sách cổ đông):
Số lần đăng tin bố cáo: 1
Lần 1 ngày 07.07.2014 doanh nghiệp đã đăng Bố cáo thành lập
Trạng thái bố cáo: Kích hoạt

Theo TPO

quangcaomienphi

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia