Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Văn phòng đại diện Carbon Resource Management SA tại Hà Nội

Thông tin khác

Mã số doanh nghiệp: 01-001932
Ngày hoạt động chính thức: 25/02/2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hải
Nơi thường trú: xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
Vốn điều lệ: 0 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh: 1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; 2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Carbon Resource Management SA tại Việt Nam; 3. Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Carbon Resource Management SA; 4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của Carbon Resource Management SA; 5. Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Thông tin thêm: Văn phòng đại diện không có vốn điều lệ và hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị(hoặc danh sách cổ đông): 0
Số lần đăng tin bố cáo: 1
Lần 1 ngày 27.05.2014 doanh nghiệp đã đăng Bố cáo khác
Trạng thái bố cáo: Kích hoạt

Theo TPO

quangcaomienphi

Văn phòng đại diện Carbon Resource Management SA tại Hà Nội

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia