Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Nguyễn Thái Long
Chức vụ: Phó Ban Phụ trách
Địa chỉ: D8A, D8B phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437721121
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Phương Nam
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: D8A, D8B phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437724920
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Tin mới hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia