Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh

Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Trưởng ban
Địa chỉ: Toà nhà Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 033.3635888
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913262568
Email:
Phùng Danh Đài
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Toà nhà Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 033.3701989
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913262068
Email:
Trần Đức Lâm
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Toà nhà Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 033.3638918
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913325450
Email:
Nguyễn Trọng Lên
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Toà nhà Liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 033.3816189
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989341447
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia