Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất TP Hồ Chí Minh

Vũ Văn Hòa
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 0838232578
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lâm Văn Tiếp
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08339103258
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Ngô Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 0838235215
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 35, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08339102933
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất TP Hồ Chí Minh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia