Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

Trần Phước Chính
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 08.051127
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Thái Bá Cảnh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113810652
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia