Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Phan Văn Hồng
Chức vụ: Trưởng ban
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3840919
Điện thoại: 0210.3840959
Điện thoại di động: 0913282279
Email:
Trần Trung Tề
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3813235
Điện thoại: 0210.3911106
Điện thoại di động: 0913282649
Email:
Phạm Hồng Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3845488
Điện thoại: 0210.3848264
Điện thoại di động: 0913282065
Email:
Nguyễn Văn Oanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3811804
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983282117
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Hoàng Cương
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đầu tư
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3843208
Điện thoại: 0210.3842245
Điện thoại di động: 0943036136
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Văn Định
Chức vụ: Trưởng phòng QL Quy hoạch & Môi trường
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3527627
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913282107
Email:
Cao Chí Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3848455
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913282269
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Thị Mỹ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919624896
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Thị Tiếp
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý XNK - Lao động
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3843023
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983251309
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Hữu Vỵ
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Tổ 40, khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904081616
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia