Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Nguyễn Văn Hán
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3857960
Điện thoại: 0351.3855116
Điện thoại di động: 0912361033
Email: hnmbanqlkcn.vnn.vn
Ngô Quang Thước
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3850569
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904363719
Email: hnmbanqlkcn.vnn.vn
Phạm Bá Tùng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3829598
Điện thoại: 0351.3856522
Điện thoại di động: 0912361009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Hòa
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Môi trường - Đất đai
Địa chỉ: 209 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3847024
Điện thoại: 0351.3857617
Điện thoại di động: 0913310505
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Văn Huynh
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3847886
Điện thoại: 0381.3857667
Điện thoại di động: 0979787798
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Lượng
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3883884
Điện thoại: 0351.3848757
Điện thoại di động: 0913320349
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Minh Thảo
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3850569
Điện thoại: 0351.3855241
Điện thoại di động: 0913063081
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Luyến
Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty PTHT các KCN
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3841945
Điện thoại: 0351.3829039
Điện thoại di động: 0913.391751
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lại Tiến Hưng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3847886
Điện thoại: 0351.3850287
Điện thoại di động: 0982314585
Email: laitienhung.bqlkcn.gmail.com
Trần Văn Kiên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 209, Đ.Lê Hoàn, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại cơ quan: 0351.3857961
Điện thoại: 0351.3842473
Điện thoại di động: 0912220129
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia