Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Mai Đức Chọn
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 2 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.830.232
Điện thoại: 03203.552.199
Điện thoại di động: 0913.255.919
Email:
Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.847.090
Điện thoại: 03203.845.286
Điện thoại di động: 0904.244.266
Email:
Nguyễn Huy Đồng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.843.729
Điện thoại: 03203.853.678
Điện thoại di động: 0913.255.222
Email:
Nguyễn Anh Đức
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.849.455
Điện thoại: 03203.845.417
Điện thoại di động: 0904.567.669
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thị Kim Hằng
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Lao động
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.849.454
Điện thoại: 03203.892.959
Điện thoại di động: 0983.256.357
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Mạnh Hùng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.837.618
Điện thoại: 03203.852.046
Điện thoại di động: 0987.433.939
Email:
Nguyễn Đức Hùng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.849.457
Điện thoại: 03203.550.506
Điện thoại di động: 0904.567.737
Email:
Phạm Minh Sơn
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.851.793
Điện thoại: 03203.835.277
Điện thoại di động: 0903.279.672
Email:
Trần Quốc Toản
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.844.723
Điện thoại: 03203.859.219
Điện thoại di động: 0983.859.219
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Chuẩn
Chức vụ: Phó phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.844.723
Điện thoại: 03203.854.445
Điện thoại di động: 0912.312.963
Email:
Phan Thị Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.849.457
Điện thoại: 03203.855.092
Điện thoại di động: 0985.908.228
Email:
Nguyễn Thanh Quang
Chức vụ: Phó phòng Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường
Địa chỉ: Số 2, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203.851.793
Điện thoại: 03203.550.462
Điện thoại di động: 0984.904.577
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia