Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Nguyễn Xuân Tuyền
Chức vụ: Trưởng ban
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3680402
Điện thoại: 0350.3648050
Điện thoại di động: 0913290715
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Huy Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3682048
Điện thoại: 0350.3844212
Điện thoại di động: 0913290108
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Trọng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3680740
Điện thoại: 0350.3639171
Điện thoại di động: 0912039627
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Hỷ
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư và Quy hoạch
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3700873
Điện thoại: 0350.3640703
Điện thoại di động: 0904152453
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Việt Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Môi trường
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3700910
Điện thoại: 0350.3639412
Điện thoại di động: 0912186107
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Quang Tùng
Chức vụ: Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động
Địa chỉ: Km 105, quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3700913
Điện thoại: 0350.3642523
Điện thoại di động: 0912186107
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia