Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3886484
Điện thoại: 0303.3872055
Điện thoại di động: 0913292427
Email:
Lê Ngọc Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3899804
Điện thoại: 030.3873501
Điện thoại di động: 0913370087
Email:
Lê Tuấn Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3897021
Điện thoại: 030.3876639
Điện thoại di động: 0913379278
Email:
Phạm Thế Thức
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3884680
Điện thoại: 030.3865036
Điện thoại di động: 0913292498
Email:
Nguyễn Tuấn Tường
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3889319
Điện thoại: 030.3873524
Điện thoại di động: 0913292441
Email:
Hoàng Đình Khải
Chức vụ: Trưởng phòng Đại diện
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3897022
Điện thoại: 030.3865289
Điện thoại di động: 0983.283766
Email:
Tống Hồng Quân
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3899460
Điện thoại: 030.3883966
Điện thoại di động: 0916622860
Email:
Trần Văn Trịnh
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3887216
Điện thoại: 030.3872119
Điện thoại di động: 0983595868
Email:
Dương Quang Can
Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3887217
Điện thoại: 030.3881852
Điện thoại di động: 0916135551
Email:
Vũ Hoài Chương
Chức vụ: Phó phòng Đầu tư
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3887216
Điện thoại: 030.3881851
Điện thoại di động: 0947.534555
Email:
Nguyễn Văn Kiều
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3876129
Điện thoại: 030.2210993
Điện thoại di động: 0912828719
Email:
Hoàng Văn Phi
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Dự án
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3897128
Điện thoại: 030.3880547
Điện thoại di động: 0912324435
Email:
Dương Thị Phương Thảo
Chức vụ: Phó phòng Đầu tư
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3887216
Điện thoại: 030.2243478
Điện thoại di động: 0947096652
Email:
Đỗ Đại Thắng
Chức vụ: Phó phòng Đại diện
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3897022
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913058633
Email:
Bùi Văn Toán
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3876129
Điện thoại: 030.3875950
Điện thoại di động: 0913095987
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia