Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Cư
Chức vụ: Phó Ban Thường trực
Địa chỉ: 68 quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 053.3551759
Điện thoại: 053.3854559
Điện thoại di động: 0913.485.025
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Hóa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 68 quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 053.3609302
Điện thoại: 053.3853667
Điện thoại di động: 0913.449.676
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quang Trung
Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các KCN
Địa chỉ: 68 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.2240429
Điện thoại: 053.3825368
Điện thoại di động: 0903.591.456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Minh Phú
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 68 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3859713
Điện thoại: 053.3858687
Điện thoại di động: 0905.511.575
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: 68 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3609309
Điện thoại: 053.3850667
Điện thoại di động: 0913.457.890
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Ngọc Tình
Chức vụ: Phó phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 68 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3609533
Điện thoại: 053.38553104
Điện thoại di động: 0905.053104
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia