Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Huỳnh Thanh Tòng
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 30 đường Hùng Vương, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05103812295
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thanh Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư
Địa chỉ: Số 30 đường Hùng Vương, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05103812629
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia