Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Đoàn Tấn Hận
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553711887
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913470540
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hồng Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828424
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913447352
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Ngọc Phụng
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý lao động
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553815881
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983827158
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Xuân Vũ
Chức vụ: Trưởng Đại diện BQL các KCN Quảng Ngãi tại các KCN
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553602337
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982024599
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Đạo
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828514
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905107010
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Kỳ Trắng
Chức vụ: Trưởng phòng QL Quy hoạch & Môi trường
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553818562
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913427689
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thị Tuyết
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đầu tư
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828432
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01689997558
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thái Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng QL Quy hoạch & Môi trường
Địa chỉ: Số 25, Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553818562
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913488912
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia