Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Man Ngọc Lý
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563946821
Điện thoại: 0563821487
Điện thoại di động: 0913440360
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Quốc Hồng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563747641
Điện thoại: 0563846165
Điện thoại di động: 0913440440
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Văn Khôi
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563818885
Điện thoại: 0563821984
Điện thoại di động: 0913499378
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563846793
Điện thoại: 0563823609
Điện thoại di động: 0905147082
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tô Ngọc Chỉnh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563546668
Điện thoại: 0563521602
Điện thoại di động: 0913440158
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Văn Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563820955
Điện thoại: 0563823356
Điện thoại di động: 01676717356
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Viết Hùng
Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563846651
Điện thoại: 0563829881
Điện thoại di động: 0905033337
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Thanh Hương
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563646257
Điện thoại: 0563813036
Điện thoại di động: 0977813066
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Khoa
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563846865
Điện thoại: 0563524501
Điện thoại di động: 0914243477
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Nguyên
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563747122
Điện thoại: 0563748348
Điện thoại di động: 0903500324
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Ngọc Oanh
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563747721
Điện thoại: 0563647409
Điện thoại di động: 0983590356
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tô Đình Sử
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563846825
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904262836
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Thông
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường
Địa chỉ: Số 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 0563846413
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914188915
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia