Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Võ Thanh Hùng
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3508186
Điện thoại: 0710.3762779
Điện thoại di động: 0913973033
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Diện
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3832063
Điện thoại: 0710.3838141
Điện thoại di động: 0918392789
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Việt Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3830579
Điện thoại: 07103826527
Điện thoại di động: 0913870479
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Hùng Tân
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 07103830237
Điện thoại: 0710.3740910
Điện thoại di động: 0918363539
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 07103508187
Điện thoại: 0710.3812623
Điện thoại di động: 0918678181
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hầu Vĩnh Khang
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3508183
Điện thoại: 0710.3730230
Điện thoại di động: 0945128909
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thanh Long
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý DN&LĐ
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3832293
Điện thoại: 0710.3898444
Điện thoại di động: 0918757678
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Văn Tâm
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3832292
Điện thoại: 0710.3899136
Điện thoại di động: 0918502009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Thắng
Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3508185
Điện thoại: 0710.3781636
Điện thoại di động: 0939591960
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Trấn
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 07102220259
Điện thoại: 07103838186
Điện thoại di động: 0918294880
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hiếu Nghĩa
Chức vụ: Phó phòng Đầu tư
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3832292
Điện thoại: 0710.3751184
Điện thoại di động: 0913140521
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thành Nhơn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Môi trường
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3508184
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918543338
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Vĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý DN&LĐ
Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 0710.3832293
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0906944539
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia