Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh An Giang

Phạm Biên Cương
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913970737
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hồng Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913971117
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hữu Trang
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0766250212
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913128427
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Thiên Tùng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0763943620
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913877783
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Ánh Ngọc
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại: 0763854843
Điện thoại di động: 0913128981
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thành Dũng
Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913971200
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Thị Huỳnh
Chức vụ: Trưởng phòng Công nghiệp - Thương mại
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0766281323
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919454073
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Ngọc Thành
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0763943623
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913608425
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Vũ Tiến
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918027744
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thương mại – Công nghiệp
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0766281323
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0939214190
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Công Giát
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0763943623
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919466308
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 0763943570
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918755464
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hòa Thọ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường
Địa chỉ: Số 45, đường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01215402402
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh An Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia