Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Võ Thanh Lập
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 26, đường 2A Khu CN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613982910
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Phương Lan
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 26, đường 2A Khu CN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613892376
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 26, đường 2A Khu CN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613892377
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Mạnh Văn
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 26, đường 2A Khu CN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613982380
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia