Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Trần Văn Lợi
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 8, Đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lý Hùng
Chức vụ: Phó Ban Thường trực
Địa chỉ: Số 8, Đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại cơ quan: 06503743905
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phạm Văn Sơn Khánh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 8, Đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại cơ quan: 06503767298
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia