Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước

Hà Văn Thành
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: 680 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 06513860179
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: 680 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 06512210478
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đào Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 680 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 06513887522
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Đình Sang
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: 680 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 06513870284
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia