Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Long An

Phan Thành Phi
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825448
Điện thoại: 0733835 569
Điện thoại di động: 0913738505
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lâm Thị Hồng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825447
Điện thoại: 0723822081
Điện thoại di động: 0918199897
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Văn Tuyển
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825337
Điện thoại: 0723829361
Điện thoại di động: 0913738602
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hoàng Minh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825445
Điện thoại: 0723833663
Điện thoại di động: 0979525886
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Quang
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723835600
Điện thoại: 0723821021
Điện thoại di động: 0903371037
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Tài
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825449
Điện thoại: 0723827462
Điện thoại di động: 0988231839
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Tình
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825446
Điện thoại: 0722211186
Điện thoại di động: 0948444648
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Thành Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825439
Điện thoại: 0723825364
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Minh Hương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Lao động
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723835601
Điện thoại: 0723834925
Điện thoại di động: 0916718789
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Văn Quý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723835600
Điện thoại: 0723821076
Điện thoại di động: 0909369076
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Tráng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723825446
Điện thoại: 07232211180
Điện thoại di động: 0919404017
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Hùng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 65B, đường Bảo Định, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 0723835039
Điện thoại: 0723833 376
Điện thoại di động: 0918976457
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Long An

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia