Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Võ Văn Năm
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733879917
Điện thoại: 0733884656
Điện thoại di động: 0913962885
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hồng Châu
Chức vụ: Phó Trưởng Ban, Kiêm Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733953008
Điện thoại: 0733871526
Điện thoại di động: 0918046649
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Liêm
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733977003
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979606363
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733879916
Điện thoại: 0733853885
Điện thoại di động: 0903613500
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hiếu Nghĩa
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733871808
Điện thoại: 0733606585
Điện thoại di động: 0918008826
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thị Mai Tiên
Chức vụ: Trưởng phòng Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733886524
Điện thoại: 0733873179
Điện thoại di động: 0989050414
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0736250406
Điện thoại: 0733606585
Điện thoại di động: 0983340018
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Trung
Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch môi trường
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733977004
Điện thoại: 0733973068
Điện thoại di động: 0916212973
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quốc Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733886524
Điện thoại: 0733970379
Điện thoại di động: 0908321132
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Chí Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch môi trường
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733977004
Điện thoại: 0733607071
Điện thoại di động: 0987974585
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Hữu Phước
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 0733871808
Điện thoại: 0733950007
Điện thoại di động: 0908829699
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia