Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Võ Văn Thoại
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673862517
Điện thoại: 0673861127
Điện thoại di động: 0913967059
Email:
Lương Văn Đằng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673865849
Điện thoại: 0672205559
Điện thoại di động: 0913887041
Email:
Nguyễn Vạn Lý
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673708252
Điện thoại: 0673837370
Điện thoại di động: 0907335533
Email:
Phạm Văn An
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673865471
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0939469998
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia