Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Huỳnh Văn Nuôi
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65, đường Đồng Khởi, phường 2, thị xã Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 0753817474
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Văn Đáo
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65, đường Đồng Khởi, phường 2, thị xã Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 0752212133
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 65, đường Đồng Khởi, phường 2, thị xã Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 0752212126
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia