Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Huỳnh Tiết Tháo
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 89, đường Bà Triệu, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813957696
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Quốc Nhuần
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 89, đường Bà Triệu, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813954693
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Võ Sĩ Toản
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 89, đường Bà Triệu, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813957695
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Hoàng Khanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đầu tư
Địa chỉ: Số 89, đường Bà Triệu, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813957698
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Emai
Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia