Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

Dương Tiến Dũng
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803831864
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Tấn Kiệt
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07802211297
Điện thoại: 07803818434
Điện thoại di động: 0913893090
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Việt Lập
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07802210658
Điện thoại: 07803836129
Điện thoại di động: 0913837459
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Hiến
Chức vụ: Trưởng phòng QL Đầu tư & Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07802211296
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913790336
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trường Lưu
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803825866
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918052558
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Chí Vững
Chức vụ: Trưởng phòng QL Quy hoạch & Môi trường
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803815007
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918312176
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dư Hoài Phúc
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803812979
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913729891
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thị Thanh Trang
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803825866
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919218618
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia