Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Vụ Kinh tế đối ngoại

Hoàng Viết Khang
Chức vụ: Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43524
Điện thoại: 04.38584359
Điện thoại di động: 0913521695
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Nhật Thành
Chức vụ: Vụ trưởng phụ trách Ban Hợp tác với Lào và Campuchia
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43818
Điện thoại: 04.22412957
Điện thoại di động: 0904567888
Email:
Lê Việt Anh
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38454363
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936999268
Email:
Cao Mạnh Cường
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43016
Điện thoại: 04.37666299
Điện thoại di động: 0903264747
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Yến Hải
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38237950
Điện thoại: 04.38693945
Điện thoại di động: 0903220779
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thanh Phương
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44402
Điện thoại: 04.37665074
Điện thoại di động: 0913518750
Email:
Nguyễn Xuân Tiến
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43150
Điện thoại: 04.38355219
Điện thoại di động: 0903428799
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đình Bá
Chức vụ: Hàm Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44466
Điện thoại: 04.37755992
Điện thoại di động: 912046678
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Điển
Chức vụ: Hàm Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44105
Điện thoại:
Điện thoại di động: 912075275
Email:
Nguyễn Thanh Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng châu Âu và châu Phi
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43505
Điện thoại: 04.37569938
Điện thoại di động: 912019239
Email:
Nông Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Trưởng Phòng các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ nước ngoài
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38232042
Điện thoại: 04.38516168
Điện thoại di động: 912151234
Email:
Phạm Hùng Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng Nhật Bản, Đông Bắc Á
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08043150
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903811355
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Hùng Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng châu Á, châu Mỹ và Hội nhập kinh tế quốc tế
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43026
Điện thoại: 04.38693220
Điện thoại di động: 903811355
Email:
Bùi Quang Vũ
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43016
Điện thoại: 04.62764915
Điện thoại di động: 987049499
Email:
Nguyễn Hoàng Linh
Chức vụ: Trưởng Phòng Nhật Bản
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43150
Điện thoại:
Điện thoại di động: 904302499
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Vụ Kinh tế đối ngoại

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia