Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Vụ Quốc phòng, an ninh

Trần Văn Hương
Chức vụ: Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44412
Điện thoại: 04.37562447
Điện thoại di động: 0913231894
Email:
Nguyễn Trọng Căn
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43798
Điện thoại: 04.38627446
Điện thoại di động: 0983305809
Email:
Đồng Văn Sơn
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44123
Điện thoại: 04.38359966
Điện thoại di động: 0903415807
Email:
Hoàng Mạnh Thắng
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44155
Điện thoại: 04.39289662
Điện thoại di động: 0986675318
Email:
Trần Văn Thắng
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44122
Điện thoại: 04.38552160
Điện thoại di động: 0913580093
Email:
Hoàng Tiến Công
Chức vụ: Hàm Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44122
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903440108
Email:
Phạm Hồng Kỳ
Chức vụ: Hàm Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43513
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989006169
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Vụ Quốc phòng, an ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia