Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Thanh tra Bộ

Trần Hồng Kỳ
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44435
Điện thoại: 04.36406002
Điện thoại di động: 0903245611
Email:
Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44187
Điện thoại: 04.36333747
Điện thoại di động: 0903430299
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Kỳ Sơn
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44189
Điện thoại: 04.35630705
Điện thoại di động: 0913547104
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Xuân Thành
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44187
Điện thoại: 0437682197
Điện thoại di động: 0986195323
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Ngọc Châu
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra 2
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44188
Điện thoại: 04.38216359
Điện thoại di động: 0912189941
Email:
Lê Quốc Đạt
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra 1
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38431872
Điện thoại: 04.38581727
Điện thoại di động: 0913362243
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra 3
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44438
Điện thoại: 04.36363111
Điện thoại di động: 0913532418
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44104
Điện thoại: 04.33541587
Điện thoại di động: 0912168384
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra 4
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43308
Điện thoại: 04.62512888
Điện thoại di động: 0983511385
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Hồng Phong
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thanh tra 3
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44438
Điện thoại: 04.37675633
Điện thoại di động: 0903211417
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Hữu Quang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thanh tra 2
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44188
Điện thoại: 04.37563117
Điện thoại di động: 0936218874
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hồng Tuyên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43576
Điện thoại: 04.38656088
Điện thoại di động: 0902233959
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Thanh tra Bộ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia