Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Văn phòng Bộ

Tống Quốc Đạt
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38453027
Điện thoại: 04.37752678
Điện thoại di động: 0972228686
Email:
Bùi Thị Bích Loan
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38236445
Điện thoại: 04.37340206
Điện thoại di động: 0915438868
Email:
Đặng Thế Lực
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43028
Điện thoại: 04.37224119
Điện thoại di động: 0913248320
Email:
Đặng Quang Tư
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43168
Điện thoại: 04.38238828
Điện thoại di động: 0912635699
Email:
Phạm Ngọc Bảng
Chức vụ: Trưởng Phòng Bảo vệ
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44596
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0906230958
Email:
Nguyễn Văn Bình
Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chính
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43649
Điện thoại: 04.33827972
Điện thoại di động: 0913209931
Email:
Đoàn Đạt
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị 2
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.48151
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936969611
Email:
Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08044912
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0928866988
Email:
Đào Thị Hồng Liên
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44461
Điện thoại: 04.38512067
Điện thoại di động: 0936795111
Email:
Trần Quang
Chức vụ: Giám đốc Nhà in
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.45407
Điện thoại: 04.37676210
Điện thoại di động: 0903266569
Email:
Phan Thanh Trang
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn phòng 2 - TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.39307190
Điện thoại: 08.38117083
Điện thoại di động: 0908049083
Email:
Bùi Kim Cương
Chức vụ: Trưởng Phòng Lưu trữ và Thư viện
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08043592
Điện thoại: 04.37542003
Điện thoại di động: 0915354888
Email:
alt
Đặng Quang Nghiêm

Chức vụ: Trưởng Phòng Lễ tân
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08044476
Điện thoại: 04.39650396
Điện thoại di động: 0982386886
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38237846
Điện thoại: 04.38237846
Điện thoại di động: 0988707345
Email:
Vũ Đức Tính
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý xe
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38232508
Điện thoại: 04.37689190
Điện thoại di động: 0912117589
Email:
Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Lưu trữ và Thư viện
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43592
Điện thoại: 04.37675685
Điện thoại di động: 0984932442
Email:
Hoàng Đức Hạnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Lễ tân
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44476
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904668883
Email:
Nguyễn Như Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44667
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902299979
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Huệ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn phòng 2 - TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.39307588:301
Điện thoại: 08.38249770
Điện thoại di động: 0913742786
Email:
Trần Quốc Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý xe
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43777
Điện thoại: 04.35123088
Điện thoại di động: 0936856262
Email:
NguyễnThị Huyền
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Lưu trữ và Thư viện
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44436
Điện thoại: 04.38770099
Điện thoại di động: 0912240756
Email:
Trần Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hành chính
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38455298
Điện thoại: 04.37564457
Điện thoại di động: 0989391886
Email:
Hồ Thu Thuỷ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43251
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904348198
Email:
alt
Đinh Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Lễ tân
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08044476
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912289159
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đình Tính
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản trị
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08044472
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Đình Tính
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản trị
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44472
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912319591
Email:

quangcaomienphi

Văn phòng Bộ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia