Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Cục Quản lý Đấu thầu

Lê Văn Tăng
Chức vụ: Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43266
Điện thoại: 04.37915080
Điện thoại di động: 01272886868
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Đào
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38231614
Điện thoại: 04.37675756
Điện thoại di động: 0913237961
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trung Nam
Chức vụ: Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43529
Điện thoại: 04.37661135
Điện thoại di động: 0913525341
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Ngọc Quy
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44468
Điện thoại: 04.37539693
Điện thoại di động: 0913212105
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Sơn
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38430415
Điện thoại: 04.39420881
Điện thoại di động: 0912100123
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đăng Trương
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38430415
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913304328
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Ngọc Thanh
Chức vụ: Phó Tổng Biên tập Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913046880
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Thị Thu Hiền
Chức vụ: Chánh Văn phòng Cục
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44239
Điện thoại: 04.37669265
Điện thoại di động: 0972883980
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Quỳnh Lê
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44240
Điện thoại: 04.35620612
Điện thoại di động: 0919416636
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đức Nghĩa
Chức vụ: Chánh Văn phòng báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Ha Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43525
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984990684
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đấu thầu
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37337617
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0917324308
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44782
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904582856
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thy Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý mạng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.43171
Điện thoại: 04.62915429
Điện thoại di động: 0915022756
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Vân Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 080.44195
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904677736
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Trưởng phòng Biên tập Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0972523168
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Diệu Phương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38231254
Điện thoại: 04.37853294
Điện thoại di động: 0913020620
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đăng Quang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý mạng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438231254
Điện thoại: 0435535726
Điện thoại di động: 0983585668
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Hữu Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp thông tin đấu thầu - Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 1900571270
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Toàn Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh doanh - QC Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988090437
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Minh Thư
Chức vụ: Trưởng Phòng phát hành Báo Đấu thầu
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0987759596
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Cục Quản lý Đấu thầu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia