Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Cục Đầu tư nước ngoài

Đỗ Nhất Hoàng
Chức vụ: Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08048955
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903408604
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bá Cường
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343763
Điện thoại: 38523841
Điện thoại di động: 0918165959
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343753
Điện thoại: 0435370073
Điện thoại di động: 0988068299
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Nội
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343765
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913012014
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Xuân Quang
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343767
Điện thoại: 0438529145
Điện thoại di động: 0903406354
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Vũ Hải
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437473660
Điện thoại: 0435373460
Điện thoại di động: 0903435251
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Hải Vân
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Thông tin
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08048973
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913503236
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thanh Bình
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Cục
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08048463
Điện thoại: 0438357186
Điện thoại di động: 0913058420
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Văn Chung
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư ra Nước ngoài
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343756
Điện thoại: 0436813293
Điện thoại di động: 0912005274
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thảo Hạnh
Chức vụ: Trưởng phòng XTĐT
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343759
Điện thoại: 0437628368
Điện thoại di động: 0904321716
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Hiền
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng XTĐT
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343759
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982176218
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thái Thu Phương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng XTĐT
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343758
Điện thoại: 0432660644
Điện thoại di động: 0989583566
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Văn Sử
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343756
Điện thoại: 0438733462
Điện thoại di động: 0913210370
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Thị Tần
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Cục
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343764
Điện thoại: 0438584466
Điện thoại di động: 0912999689
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thị Thùy Trâm
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438454970
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904090409
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Minh Vân
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung
Địa chỉ: 102 Quan Trung, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113889738
Điện thoại: 05113871172
Điện thoại di động: 0914014191
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Nguyệt Ánh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng chính sách
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343753
Điện thoại: 042922468
Điện thoại di động: 0989191975
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hương Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM
Điện thoại cơ quan: 0839306112
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913732231
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Huy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đầu tư nước ngoài
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343762
Điện thoại: 0438524770
Điện thoại di động: 0912179250
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thế Hưng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam
Địa chỉ: 178 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM
Điện thoại cơ quan: 0839303905
Điện thoại: 0838625702
Điện thoại di động: 0903181148
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đậu Thị Bích Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đầu tư nước ngoài
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343760
Điện thoại: 0438563061
Điện thoại di động: 0913541203
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Hải Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 08044050
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913305989
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Cục Đầu tư nước ngoài

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia