Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Văn phòng Viện Chiến lược phát triển

Lê Quang Đạo
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 38233288
Điện thoại: 37676127
Điện thoại di động: 0912379559
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Lê Hậu
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438232929
Điện thoại: 38359565
Điện thoại di động: 0904340979
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Thanh Tùng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438232929
Điện thoại: 0438359565
Điện thoại di động: 0904145493
Email:
Phan Vân Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38463592
Điện thoại: 04.36825163
Điện thoại di động: 0914336398
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thi Thu Huyền
Chức vụ: Trưởng Phòng Nhân sự
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37474653
Điện thoại: 04.38392526
Điện thoại di động: 01275395798
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Thị Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438431848/08048594
Điện thoại: 0438351555
Điện thoại di động:
Email:
Đinh Thị Ninh Giang
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38431846
Điện thoại: 04.36700445
Điện thoại di động: 0904940576
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Anh Văn
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý xe
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37330171
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983655577
Email:
Nguyễn Văn Quyết
Chức vụ: Trưởng phòng Bản đồ
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38233286
Điện thoại: 04.37761266
Điện thoại di động: 0982030236
Email:
Nguyễn Sỹ Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý xe
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37330171
Điện thoại: 04.35184430
Điện thoại di động: 0912010695
Email:
Đặng Văn Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37330172
Điện thoại: 04.37761801
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Văn phòng Viện Chiến lược phát triển

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia