Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Nguyễn Bích Lâm
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38463453
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913544542
Email:
Dương Tiến Bích
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37338862
Điện thoại: 04.37670161
Điện thoại di động: 0983653907
Email:
Ngô Thị Nhượng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37332997
Điện thoại: 04.38562550
Điện thoại di động: 0914342996
Email:
Nguyễn Thị Hồng Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37332997
Điện thoại: 04.38563138
Điện thoại di động:
Email:
Lê Thị Phượng
Chức vụ: Trưởng Phòng
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37343240
Điện thoại: 04.38210855
Điện thoại di động: 0914039569
Email:
Trần Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng
Địa chỉ: 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38464374
Điện thoại: 04.38337866
Điện thoại di động: 0912820222
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia