Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

Vũ Đăng Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3842061
Điện thoại: 0511.3842060
Điện thoại di động: 0913402183
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vương Quốc Được
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3730798
Điện thoại: 0511.3841806
Điện thoại di động: 0913473589
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quang Hùng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113730808
Điện thoại: 0511.3842786
Điện thoại di động: 0913402232
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần văn Long
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3738633
Điện thoại: 0511.3841385
Điện thoại di động: 0913477305
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Hữu Chỉnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113841557
Điện thoại: 05113841202
Điện thoại di động: 0913492988
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Ngọc Đạo
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113738047
Điện thoại: 05113732262
Điện thoại di động: 0914165502
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Minh Đức
Chức vụ: Trưởng Khoa Cơ bản cơ sở
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733070
Điện thoại: 05113622268
Điện thoại di động: 0913432440
Email: tranminhduc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thái Đắc Hạ
Chức vụ: Trưởng Khoa Đào tạo tại chức và BDCB
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113732322
Điện thoại: 05113842140
Điện thoại di động: 0913430555
Email:
Nguyễn Văn Huỳnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Đào tạo - NCKH
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113842062
Điện thoại: 05113730249
Điện thoại di động: 0903598886
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Thảo
Chức vụ: Trưởng Khoa Kế toán
Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733068
Điện thoại: 05113765237
Điện thoại di động: 0913415633
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

  Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia