Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Lê Huy Đoàn
Chức vụ: Phó Khoa Kế hoạch phát triển
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.35562391
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904799007
Email:
Nguyễn Thị Phú Hà
Chức vụ: Phó Khoa Kế hoạch phát triển
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.35562391
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia